Slovenský čuvač


Štandard slovenského čuvača


Všeobecný vzhľad 

Slovenský čuvač je horský biely pes tvrdej konštitúcie, silnej postavy s huňatým kožuchom. Má pevnú stavbu tela a živú, ostražitú, neohrozenú a bystrú povahu. Je prispôsobený drsnému počasiu slovenských hôr. Jeho postava je mierne obdĺžnikového tvaru, pričom nohy ma silné a vysoké. Vďaka svojej bystrosti a bdelosti získal pomenovanie čuvač od slova čuť, počuť.  Keď bačovia hovorili svojim pastierskym psom ,,choď čuvať", čiže choď strážiť. 

Slovenský čuvač sa v minulosti využíval ako pastiersky a salašnícky pes na horských planinách a ako strážny pes na stráženie obydlí a hraníc. Je nesmierne verný a srdnatý, postaví sa voči každému škodcovi. Pričom čuvačov  kožuch sa vyskytuje výlučne v bielej farbe aby ho bačovia vedeli v noci rozoznať od dravých šeliem. 

Rozmery

hmotnosť: psy 36 - 44 kg, sučky: 31 -37 kg

výška v kohútiku: psy 62 - 70 cm, sučky: 59 -65 cm